sbírka příkladů

aneb příkazy pro větvení a cyklus v jazyce PHP v praxi

gymnázium
karviná

Řady čísel

zadání

Vypište vzestupnou a sestupnou řadu čísel od 1 do 100.

zobrazení

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

řešení

Pro vypsání řady čísel použijeme příkaz for. Jako počáteční hodnotu pro vzestupnou řadu zadáme 1, jako konečnou 100 a nastavíme přičítání k hodnotě $i. V cyklu proměnnou vypíšeme. Pro sestupnou řadu změníme parametry příkazu.

<?php
 for ($i = 1; $i <= 100; $i++) {
   echo "$i" . " ";
 }
 
 echo "<br>";
 
 for ($i = 100; $i >= 1; $i--) {
   echo "$i" . " ";
 }
?>

použité příkazy: for