sbírka příkladů

aneb příkazy pro větvení a cyklus v jazyce PHP v praxi

gymnázium
karviná

Řada čísel s pomlčkami

zadání

Vypište pomocí cyklu for řadu čísel od 1 do 10 tak, aby mezi každými dvěma čísly byla pomlčka, ale nebyla na začátku a na konci.

zobrazení

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

řešení

První varianta: Pomocí cyklu získáme postupně čísla od 1 do 10, pokud je číslo menší než 10, vypíšeme ho a za něj pomlčku, v opačném případě se vypíše číslo samotné.

Druhá varianta: Pomocí cyklu získáme postupně čísla od 1 do 10, poté dáme podmínku, pokud se proměnná $x rovná 10, cyklus se ukončí pomocí příkazu break, v opačném případě se vypíše pomlčka.

<?php
 for ($x = 1; $x <= 10; $x++) {
	if ($x < 10) {
	 echo "$x-";
	}
	else {
	 echo "$x";
	}
 }
 
 echo "<br>";
 
 for ($x = 1; $x <= 10; $x++) {
	echo $x;
	if ($x == 10){
	 break;
	}
	else {
	 echo "-";
	}
 }
?>

použité příkazy: if, for, break