sbírka příkladů

aneb příkazy pro větvení a cyklus v jazyce PHP v praxi

gymnázium
karviná

Faktoriál (for)

zadání

Vypočítejte a vypište faktoriál čísla zadaného do formuláře. Úlohy vyřešte užitím for.

zobrazení

napiš číslo:

řešení

Ověříme, zda je údaj získaný z formuláře numerický, pokud ano, vložíme ho do proměnné $cislo. Jako počáteční hodnotu $i příkazu cyklu for nastavíme jako rovnu $cislo a postupně odčítáme, dokud je větší než 1. Aktuální hodnotou $i vždy vynásobíme $faktorial, které před začátkem cyklu určíme hodnotu 1. Poté proměnnou $faktorial vypíšeme.

<form method="post">
  napiš číslo: <input name="cislo" size="10" type="text">
  <br><br>
  <input value="vypočítej" type="submit" class="tlacitko">
</form>
<?php
  if (isset($_POST["cislo"]) && is_numeric($_POST["cislo"])) {
	$cislo = $_POST["cislo"];
	$faktorial = 1;
	for ($i = $cislo; $i > 1; $i--) {
		$faktorial = $faktorial * $i;
	}
	echo "Faktoriál " . $cislo . " je " . $faktorial;
  } 			 
?>

použité příkazy: if, for, is_numeric