sbírka příkladů

aneb příkazy pro větvení a cyklus v jazyce PHP v praxi

gymnázium
karviná

Čísla 00-99

zadání

Vypište pomocí cyklů čísla 00-99 tak, aby bylo každé číslo tvořeno dvěma ciframi.

zobrazení

00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,

řešení

Příklad vyřešíme pomocí dvou do sebe vnořených cyklů. První vypočte první cifru od nuly do desíti a druhý, vnořený, ke každé z nich přiřadí druhou cifru od nuly do desíti. Ve vnořeném cyklu příkazem echo vypíšeme aktuální hodnoty obou proměnných.

<?php
for ($a = 0; $a < 10; $a++) { 
   for ($b = 0; $b < 10; $b++) {
	     echo $a . $b . ", "; 
   }
 }
?>

použité příkazy: for