sbírka příkladů

aneb příkazy pro větvení a cyklus v jazyce PHP v praxi

gymnázium
karviná

Abeceda

zadání

Vypište pomocí cyklu velká písmena anglické abecedy (A - Z). Samohlásky zvýrazněte.

zobrazení

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

řešení

První varianta: Pomocí příkazu cyklu získáme čísla od 65 do 90, která odpovídají ASCII kódům písmen abecedy. Do proměnné $pismeno vložíme odpovídající znak získaný pomocí funkce chr(). Pomocí podmínky if() zjistíme, zda se $pismeno rovná některé ze samohlásek. Pokud ano, vypíšeme ho zvýrazněné, v opačném případě ho pouze vypíšeme.

Druhá varianta: Tato možnost je obdobná, dá se využít toho, že příkaz for() i příkaz pro inkrement ($x++) umí pracovat i s písmeny abecedy. Po písmenu Z řada pokračuje AA, AB, AC... , která ale mají nižší hodnotu při porovnání s písmenem Z, proto musíme cyklus při písmenu Z ukončit příkazem break. Podmínka pro zjištěni, zda je písmeno samohláska, je stejné, jako v první variantě.

<?php	  				
  for ($x = 65; $x < 91; $x++) {
	$pismeno = chr($x);
	if ($pismeno == "A" || $pismeno == "E" || $pismeno == "I" || $pismeno == "O" || $pismeno == "U" || $pismeno == "Y") {
		echo "<span style=\"color: #0073b4; font-weight: bold;\">" . $pismeno . "</span>";
	}
	else {
		echo $pismeno;
	}
	echo " ";
  }
					
  echo "<br>";
					
  for ($x = "A"; $x <= "Z"; $x++) {
	if ($x == "A" || $x == "E" || $x == "I" || $x == "O" || $x == "U" || $x == "Y") {
		echo "<span style=\"color: #0073b4; font-weight: bold;\">" . $x . "</span>";
	}					  
	else {
		echo $x;
		if ($x == "Z") break;
	}
	echo " ";
  }	
?>

použité příkazy: if, for, break, chr