sbírka příkladů

aneb příkazy pro větvení a cyklus v jazyce PHP v praxi

gymnázium
karviná

Hlavní město

zadání

Vytvořte formulář s výběrem států, po odeslání vypište hlavní město daného státu. Příklad vyřešte pomocí příkazu switch.

zobrazení

Jaké je hlavní město ?

řešení

Začneme formulářem pro výběr možnosti. Informaci získanou z něj vložíme do proměnné $stat. Do switch vypíšeme jako první case první možnost a vypíšeme hlavní město, case ukončíme příkazem break. Stejně napíšeme i další možnosti a v default vypíšeme chybovou hlášku.

<form method="post">
  Jaké je hlavní město
  <select name="stat">
	<option value="cesko">České republiky</option>
	<option value="nemecko">Německa</option>
	<option value="rusko">Ruska</option>
	<option value="francie">Francie</option>
  </select>
  ?
  <input type="submit" value="klik"/>
</form>
<?php
  if((isset($_POST["stat"]))) {
	$stat = $_POST["stat"];
	echo "<br>";
	echo "Hlavním městem je ";
	switch ($stat) {
		case "cesko":
			echo "Praha";
			break;
		case "nemecko":
			echo "Berlín";
			break;
		case "rusko":
			echo "Moskva";
			break;
		case "francie":
			echo "Paříž";
			break;
		default:
		   echo "někde je chyba";
	}
  }
?>

použité příkazy: if, break, switch