sbírka příkladů

aneb příkazy pro větvení a cyklus v jazyce PHP v praxi

gymnázium
karviná

Faktoriál (while)

zadání

Vypočítejte a vypište faktoriál čísla zadaného do formuláře. Úlohy vyřešte užitím while.

zobrazení

napiš číslo:

řešení

Ověříme, zda je údaj získaný z formuláře numerický, pokud ano, vložíme ho do proměnné $cislo. Jako počáteční hodnotu $i nastavíme jako rovnu $cislo. $faktorial stanovíme na 1. Jako podmínku u while dáme $i > 0, pokud je splněna, $faktorial se bude rovnat aktuální hodnotě vynásobené $i a následně snížíme hodnotu $i o 1. Vypíšeme výsledek.

<form method="post"> 
  napiš číslo: <input name="cislo" size="10" type="text">
  <br><br>
  <input value="vypočítej" type="submit" class="tlacitko">
</form>
<?php
  if (isset($_POST["cislo"]) && is_numeric($_POST["cislo"])) {
	$cislo = $_POST["cislo"];
	$faktorial = 1;
	$i = $cislo;
	while ($i > 0) {
		$faktorial = $faktorial * $i;
		$i--;
	}
	echo "Faktoriál " . $cislo . " je " . $faktorial;
  }
?>

použité příkazy: if, while