sbírka příkladů

aneb příkazy pro větvení a cyklus v jazyce PHP v praxi

gymnázium
karviná

Obvod trojúhelníka

zadání

Vytvořte formulář pro zadání nejdelší strany a dalších dvou stran trojúhelníka. Vypočítejte obvod, pokud trojúhelník nemůže existovat, vypište chybovou hlášku.

zobrazení

nejdelší strana:

další strana:

další strana:

řešení

Údaje z formuláře si vložíme do proměnných. Do proměnné $soucet vypočítáme součet dvou kratších stran. Pokud je větší než rozměr nejdelší strany, vypočítáme obvod a vypíšeme ho. V opačném případě vypíšeme chybovou hlášku.

<form method="post"> 
 nejdelší strana: <input name="ns" size="10" type="text">
 <br><br>
 další strana: <input name="s1" size="10" type="text">
 <br><br>
 další strana: <input name="s2" size="10" type="text">
 <br><br>
 <input value="vypočítej" type="submit" class="tlacitko">
</form>
<?php
 if((isset($_POST["ns"])) && (isset($_POST["s1"])) && (isset($_POST["s2"]))) {
	$ns = $_POST["ns"];
	$s1 = $_POST["s1"];
	$s2 = $_POST["s2"];
	$soucet = $s1 + $s2;
	if ($soucet > $ns) {
	 $obvod = $ns + $s1 + $s2;
	 echo $obvod;
	}
	else {
	 echo "Trojúhelník neexistuje";
	}
 }
?>

použité příkazy: if