sbírka příkladů

aneb příkazy pro větvení a cyklus v jazyce PHP v praxi

gymnázium
karviná

Schody

zadání

Vypište pět schodů a na jejich konci rovnou plochu, využít můžete tyto tvary:

 

zobrazení

řešení

Pomocí cyklu vypíšeme pětkrát obrázek schodu. Do proměnné $margin si vypočítáme, o kolik se má každý schod posunout doprava, tento rozměr vložíme jako margin-left u obrázku a přiřadíme mu display: block. Do cyklu vložíme podmínku if, která, pokud se $i rovná maximální hodnotě určené v cyklu, změní proměnnou $margin na hodnotu o rozměr o šířku schodu vyšší a vypíše obrázek rovné plochy s margin-left rovnému této hodnotě a display: block.

<?php
  for ($i = 0; $i <= 4; $i++) {
	$margin = $i * 40;
	echo "<img src=\"/img/schod.png\" style=\"margin-left: " . $margin . "px; display: block;\">";
	if ($i == 4) {
	  $margin = ($i + 1) * 40;
	  echo "<img src=\"/img/rovina.png\" style=\"margin-left: " . $margin . "px; display:block;\">";
	}
  }
?>

použité příkazy: if, for