sbírka příkladů

aneb příkazy pro větvení a cyklus v jazyce PHP v praxi

gymnázium
karviná

Sedadla

zadání

Vytvořte čtyři řady sedadel podle obrázku tak, aby v první řadě bylo šest sedadel a v každé další o jedno více a sedadla i řady byly očíslovány. Napište celkový počet sedadel.

zobrazení

1
1
2
3
4
5
6
2
1
2
3
4
5
6
7
3
1
2
3
4
5
6
7
8
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9

počet sedadel je 30

řešení

Proměnné $pocetRad a $prvniRada stanovíme na dané hodnoty. Příkazem cyklu for vypíšeme čtyři řady. Proměnnou $soucet na začátku stanovíme na hodnotu 1 a poté k ní v cyklu přičteme aktuální hodnotu $pocetSedadel. Po ukončení cyklu ji vypíšeme. Do každé řady vypíšeme aktuální hodnotu proměnné $cisloRady, kterou jsme si na začátku stanovili na hodnotu 1, na konci cyklu ji zvýšíme o 1. V každé řadě vypíšeme pomocí dalšího cyklu počet sedadel (divů), který je uložen v proměnné $poceSedadel a na začátku je stanoven na hodnotu odpovídající proměnné $prvniRada, také ho na konci vnějšího cyklu musíme zvýšit o 1. Pomocí css upravíme zarovnání sedadel na střed a celkový vzhled.

<html>
 <head>

	<!--css-->
	
	<style>
	 .sedadlo {
		background: green;
		height: 20px;
		width: 15px;
		border-radius: 25px 25px 0 0;
		text-align: center;
		line-height: 20px;
		color: white;
		display: inline-block;
		font-size: 10px;
		margin: 2px;

	 }
	 .sedadla {
		display: inline-block;
		text-align: center;
		width: 400px; 
	 }
	 .cisloRady {
		height: 20px;
		width: 15px;
		text-align: center;
		line-height: 20px;
		display: inline-block;
		margin: 2px;
	 }
	</style>
 </head>
 <body>

	<!--php-->
	
	<?php
	 $pocetRad = 4;
	 $prvniRada = 6;
	 $pocetSedadel = $prvniRada;
	 $cisloRady = 1;
	 $soucet = 0;
	 for ($i = 0; $i < $pocetRad; $i++) {
		echo "<div class=\"rada\">";
		echo "<div class=\"cisloRady\">".$cisloRady."</div>";
		echo "<div class=\"sedadla\">";
		for ($x = 0; $x < $pocetSedadel; $x++) {
		 $sedadlo = $x + 1;
		 echo "<div class=\"sedadlo\">" . $sedadlo . "</div>";
		}
		echo "</div>";
		echo "</div>";
		$soucet = $soucet + $pocetSedadel;
		$pocetSedadel = $pocetSedadel + 1;
		$cisloRady = $cisloRady + 1;
	 }
	 echo "<br><p>počet sedadel je " . $soucet . "</p>";	
	?>
 </body>
</html>

použité příkazy: for