sbírka příkladů

aneb příkazy pro větvení a cyklus v jazyce PHP v praxi

gymnázium
karviná

Čtverečky

zadání

Vypište uživatelem zadaný počet čtverečků v řadě za sebou. Barva prvního čtverečku bude modrá a postupně se bude měnit tak, aby byl poslední čtvereček červený.

zobrazení

zadej počet:

řešení

Do proměnné $interval si vypočítáme rozdíl mezi jednotlivými hodnotami barev sousedních čtverečků tak, že vydělíme 255 (což je maximální hodnota) počtem čtverečků sníženým o 1. Příkazem cyklu vypíšeme počet čtverečků získaný z formuláře. V cyklu před vypsáním čtverečků si vypočítáme hodnotu červené barvy do proměnné $cervena. Na začátku jsou čtverečky modré, proto proměnnou z cyklu sníženou o jedna (která se bude postupně zvyšovat) vynásobíme $interval. $modra se bude postupně snižovat, proto od maximální hodnoty odečítáme hodnotu proměnné z cyklu sníženou o 1 vynásobenou $interval. Proměnné $cervena a $modra použijeme při stylování divu.

<form method="post"> 
 zadej počet: <input name="pocet" size="10" type="text">
 <input value="klik" type="submit" class="tlacitko">
</form>
<?php
 $pocet = isset($_POST["pocet"]) ? $_POST["pocet"] : '0';
 $interval = 255 / ($pocet - 1);
 for ($i = 1; $i <= $pocet; $i++) {
 	$cervena = ($i - 1) * $interval;
 	$modra = 255 - (($i - 1) * $interval);
 	echo "<div style=\"
 	width: 20px;
 	height: 20px;
 	background: rgba(".$cervena.", 0, ".$modra.", 0.5);
 	display: block;
 	float: left;
 	margin: 20px;
 	\"></div>";
 }
?>

použité příkazy: for