sbírka příkladů

aneb příkazy pro větvení a cyklus v jazyce PHP v praxi

gymnázium
karviná

20krát ahoj

zadání

Vypište 20krát slovo „ahoj”.

zobrazení

ahoj ahoj ahoj ahoj ahoj ahoj ahoj ahoj ahoj ahoj ahoj ahoj ahoj ahoj ahoj ahoj ahoj ahoj ahoj ahoj

řešení

Použijeme příkaz cyklu for. Jako počáteční hodnotu pro vzestupnou řadu zadáme 1, jako konečnou 20 a nastavíme přičítání. V cyklu vypíšeme “ahoj”.Použijeme příkaz cyklu for. Jako počáteční hodnotu pro vzestupnou řadu zadáme 1, jako konečnou 20 a nastavíme přičítání. V cyklu vypíšeme “ahoj”.

<?php		 	
  for ($i = 1; $i <= 20; $i++) {
	  echo "ahoj ";
  }
?>

použité příkazy: for