sbírka příkladů

aneb příkazy pro větvení a cyklus v jazyce PHP v praxi

gymnázium
karviná

Heslo

zadání

Vymyslete si heslo a vytvořte kolonku pro jeho zadávání. Pokud se do ní zadá správné heslo, zobrazí se obrázek, pokud nesprávné, tak hláška „zkus to znovu”.

zobrazení

zadej heslo:

řešení

Hodnotu z kolonky vložíme do proměnné $heslo. Podmínkou if zjistíme, zda se rovná námi vymyšlenému heslu. Pokud ano, příkazem echo zobrazíme obrázek. V případě, že správné není, vykoná se else, vypsání hlášky “zkus to znovu”.

<form method="post"> 
  zadej heslo: <input name="heslo" size="10" type="password">
  <input value="klik" type="submit" class="tlacitko">
</form>
<?php		 	
  if (isset($_POST["heslo"])) {
	$heslo = $_POST["heslo"];
	if ($heslo == "heslo")
		echo "<br><img src=\"/img/heslo.png\" style=\"height: 100px;\">";
	else
		echo "<br>zkus to znovu";
  } 		 
?>

použité příkazy: if