sbírka příkladů

aneb příkazy pro větvení a cyklus v jazyce PHP v praxi

gymnázium
karviná

Citáty

zadání

Najděte si tři citáty a vypište za pomocí funkce rand a příkazu if jeden náhodný z nich.

zobrazení

„You shouldn't point out things about people's appearances if they can't fix it in ten seconds.“

-unknown

řešení

Pomocí funkce rand vygenerujeme náhodné číslo z rozsahu například 1 až 3. Vygenerované číslo vložíme do proměnné ($citat). Pomocí příkazu if zadáme podmínky. Pokud se proměnná ($citat) rovná číslu 1, příkazem echo vypíšeme první citát a autora. Stejně postupujeme u dalších dvou citátů.

<?php 
 $citat = rand(1, 3); 
 if ($citat == 1)  
	echo "<p>„You shouldn't point out things about people's appearances if they can't fix it in ten seconds.“</p><p style=\"text-align: right;\">-unknown</p>"; 
 elseif ($citat == 2)  
	echo "<p>„I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work.“</p><p style=\"text-align: right;\">-Thomas A. Edison</p>";
 else  
	echo "<p>„If opportunity doesn't knock, build a door.“</p><p style=\"text-align: right;\">-Milton Berle</p>";
?>

použité příkazy: if, rand