sbírka příkladů

aneb příkazy pro větvení a cyklus v jazyce PHP v praxi

gymnázium
karviná

Pozdrav

zadání

Podle toho, kolik je aktuálně hodin, vypište pozdrav buď „Dobré ráno”, „Dobré dopoledne”, „Dobré odpoledne” nebo „Dobrý večer”.

zobrazení

Dobrý večer

řešení

Do proměnné $hodina vložíme hodnotu zjištěnou pomocí funkce date(), chceme zjistit, která je hodina v rozmezí 0 - 24, jako formát výstupu tedy zvolíme “H”. Pomocí podmínky if zvolíme interval pro ráno. Musí platit, že $hodina bude větší nebo rovna 3 a zároveň menší než 10. Pomocí elseif napíšeme podmínky pro dopoledne a odpoledne a zbylý interval bude automaticky večer, proto do else dáme příkaz echo a vypíšeme “Dobrý večer”.

<?php
  $hodina = date("H");
  if (($hodina >= 3) && ($hodina < 10)) {
	echo "Dobré ráno";
  }
  elseif (($hodina >= 10) && ($hodina < 13)) {
	echo "Dobré dopoledne";
  }
  elseif (($hodina >= 13) && ($hodina < 19)) {
	echo "Dobré odpoledne";
  }
  else {
	echo "Dobrý večer";
  }
?>

použité příkazy: if, date