sbírka příkladů

aneb příkazy pro větvení a cyklus v jazyce PHP v praxi

gymnázium
karviná

Faktoriál (do while)

zadání

Vypočítejte a vypište faktoriál čísla zadaného do formuláře. Úlohy vyřešte užitím do while.

zobrazení

napiš číslo:

řešení

Ověříme, zda je údaj získaný z formuláře numerický, pokud ano, vložíme ho do proměnné $cislo. Jako počáteční hodnotu $i nastavíme jako rovnu $cislo. Hodnotu proměnné faktoriál nastavíme na 1. V do stanovíme novou hodnotu $faktorial jako násobek její aktuální hodnoty a $i. Hodnotu $i snížíme o 1. Do podmínky while napíšeme, že $i musí být vyšší než 0. Vypíšeme získané hodnoty.

<form method="post"> 
  napiš číslo: <input name="cislo" size="10" type="text">
  <br><br>
  <input value="vypočítej" type="submit" class="tlacitko">
</form>
<?php
  if (isset($_POST["cislo"]) && is_numeric($_POST["cislo"])) {
	$cislo = $_POST["cislo"];
	$faktorial = 1;
	$i = $cislo;
	do {
	  $faktorial = $i * $faktorial;
	  $i--;
	} while ($i > 0);
	echo "Faktoriál " . $cislo . " je " . $faktorial;
  }
?>

použité příkazy: if, do while