sbírka příkladů

aneb příkazy pro větvení a cyklus v jazyce PHP v praxi

gymnázium
karviná

Poházené cifry

zadání

Vygenerujte 200 náhodných cifer od nuly do devíti, náhodně otočených s náhodnou pozicí. Pomocí podmínky přidělte číslům na pravé polovině červenou barvu.

zobrazení

52216351018004797995761967076276351361132785493030551221048052869945684219076498128451382744223923817965146657322938195801202810376033141334062645880318852355863821643163891398448523685480731930060553

řešení

Napíšeme cyklus o 200 opakováních. V něm do proměnné $cifra vygenerujeme pomocí příkazu rand() cifru 0-9. Obdobně vygenerujeme proměnné pro pozici cifry ($x a $y) a stupěň rotace ($otoceni). Tyto proměnné vypíšeme ve stylování cifry. Potom pomocí podmínky stanovíme, že v případě, kdy $x je větší, než polovina jejího intervalu, $barva se rovná “red”, v opačném případě “black”. Vypíšeme proměnnou $cifra a v jejím stylování místo konkrétních hodnot napíšeme $x, $y, $otoceni a $barva.

<div style="height: 350px; width: 100%; position: relative;">
 <?php
  for ($i = 1; $i <= 200; $i++) {
 	$cifra = rand(0, 9);
 	$x = rand(1, 100);
 	$y = rand(1, 350);
 	$otoceni = rand(1, 400);
 	if ($x > 50) {
 		$barva = "red";
 	}
 	else {
 		$barva = "black";
 	}
 	echo "<span style=\"
 	font-size: 10px;
 	position: absolute;
 	color:" . $barva . ";		
 	top: " . $y . "px;
 	left: " . $x . "%;
 	transform: rotate(" . $otoceni . "deg);
 	\">$cifra</span>";
  }
 ?>
</div>

použité příkazy: if, for