sbírka příkladů

aneb příkazy pro větvení a cyklus v jazyce PHP v praxi

gymnázium
karviná

Maximální hodnota

zadání

Vypište tři náhodná čísla z intervalu 0 - 1000 a na další řádek vypište největší z nich.

zobrazení

774 75 865
865

řešení

Vytvoříme si proměnnou $max, která bude mít hodnotu 0. Poté pomocí cyklu vypíšeme tři náhodná čísla tak, že do proměnné $cislo vygenerujeme pomocí funkce rand() číslo ze zvoleného intervalu. Proměnnou vypíšeme a pokud je větší než $max, tak bude její novou hodnotou. Po skončení cyklu vypíšeme proměnnou $max.

<?php
  $max = 0;
  for ($i = 1; $i < 4; $i++) {
	  $cislo = rand(0, 1000);
	  echo $cislo . " ";
	  if ($cislo > $max)
		  $max = $cislo;
  }
  echo "<br>";
  echo $max;
?>

použité příkazy: if, for