sbírka příkladů

aneb příkazy pro větvení a cyklus v jazyce PHP v praxi

gymnázium
karviná

Kostky

zadání

Vytvořte si šest obrázků kostky s hodnotami 1 - 6. Pak pomocí příkazu for zobrazte tři kostky s náhodnými hodnotami. Pak vypište celkový součet hozených hodnot.

zobrazení


celkem 9

řešení

Obrázky si pojmenujeme podle hodnoty na kostce, 1.png, 2.png… Do proměnné ($hodnota) si vygenerujeme pomocí funkce rand náhodné číslo, které bude reprezentovat hozenou hodnotu, takže jako interval zadáme 1 - 6. Pomocí příkazu echo vypíšeme obrázek, místo jehož názvu vložíme vygenerovanou proměnnou ($hodnota). Tímto vypíšeme jednu kostku s náhodnou hodnotou. Protože chceme kostky tři, celé tento kód vložíme do příkazu cyklu for, aby se příkazy zopakovaly třikrát. Pro vypsání součtu hozených hodnot si vytvoříme proměnnou ($suma), jejíž hodnotu na začátku stanovíme na 0. V cyklu for k ní pokaždé připíšeme vygenerovanou hodnotu kostky ($hodnota). Na konci proměnnou s celkovým součtem ($suma) vypíšeme pomocí příkazu echo.

<?php
  $suma = 0;
  for ($i = 1; $i <= 3; $i++) {
	$hodnota = rand(1,6);
	echo "<img 
	style=\"height: 80px\"
	src=\"/img/k$hodnota.png\">";
	$suma = $suma + $hodnota;
  }				 
  echo "<br>celkem $suma";
?>

použité příkazy: for, rand