sbírka příkladů

aneb příkazy pro větvení a cyklus v jazyce PHP v praxi

gymnázium
karviná

Sudý/lichý týden

zadání

Napište pořadí aktuálního týdne a zda je sudý, nebo lichý.

zobrazení

Tento týden je sudý (22)

řešení

Pořadí aktuálního týdne zjistíme pomocí funkce date. Jako formát výstupu zvolíme číslo týdne “W”. Tuto hodnotu vložíme do proměnné $tyden. Podmínkou if zjistíme, zda je zbytek po celočíselném dělení dvěma $tyden roven nule, pokud ano, znamená to, že je týden sudý, příkazem echo tedy vypíšeme hodnotu $tyden a “Tento týden je sudý”. Do else dáme opačný výsledek, týden je lichý, a nezapomeneme na pořadí týdne $tyden.

<?php
  $tyden = date("W");
  if ($tyden % 2 == 0)
	  echo "Tento týden je sudý (" . $tyden . ")";
  else
	  echo "Tento týden je lichý (" . $tyden . ")";
?>

použité příkazy: if, date