sbírka příkladů

aneb příkazy pro větvení a cyklus v jazyce PHP v praxi

gymnázium
karviná

Víkend

zadání

Podle aktuálního dne buď napište, že je víkend, nebo vypište, kolik dní do víkendu zbývá.

zobrazení

4

řešení

Do proměnné $den zjistíme pomocí funkce date pořadí dne v týdnu. Do switch dáme jako první case případ, kdy je $den menší než šest, není tedy víkend a do proměnné $pocet vypočítáme, kolik dní do něj zbývá, proměnnou vypíšeme. V případě, že se $den rovná 6 nebo 7, vypíšeme "už je víkend".

<?php
 $den = date("N");
 switch ($den) {
	 case ($den < 6):
	 $pocet = 6 - $den;
		 echo $pocet;
		 break;
	 case 6:
	 case 7:
		 echo "Už je víkend";
		 break;
 }
?>

použité příkazy: break, switch, date