sbírka příkladů

aneb příkazy pro větvení a cyklus v jazyce PHP v praxi

gymnázium
karviná

Násobky

zadání

Vypište všechny násobky tří od nuly do 100 a podtrhněte ty, které jsou dělitelné pěti.

zobrazení

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99

řešení

Proměnnou v cyklu nastavíme na hodnotu 3 a určíme podmínku $i<101. Pokaždé se k aktuální hodnotě $i přičtou 3. Pokud je splněna podmínka, že po vydělení pěti je zbytek nula, vypište $i podtržené, v opačném případě ho pouze vypište.

<?php
  for ($i = 3; $i < 101; $i = $i + 3) {
	if ($i % 5 == 0) {
	  echo "<span style=\"text-decoration: underline;\">" . $i . "</span>";
	  echo " ";
	}
	else {
	  echo $i;
	  echo " ";
	}
  }
?>

použité příkazy: if, for