sbírka příkladů

aneb příkazy pro větvení a cyklus v jazyce PHP v praxi

gymnázium
karviná

Smajlíci

zadání

Vypište aktuální čas ve formátu hh:mm:ss. Vytvořte dva rozdílné obrázky smajlíků, pokud je počet sekund sudý, zobrazte jednoho, pokud lichý, tak druhého.

zobrazení


21:23:44

řešení

Do proměnných $hodina, $minuta a $sekunda vložíme aktuální hodnoty získané příkazem date. Pomocí podmínky if rozlišíme, zda je proměnná $sekunda sudá nebo lichá, podle toho vypíšeme daný obrázek. Proměnné s informacemi o čase vypíšeme příkazem echo použitím řetězce, mezi jednotlivé proměnné vypíšeme dvojtečku.

<?php
 $hodina = date("H");
 $minuta = date("i");
 $sekunda = date("s");
 if ($sekunda % 2 == 0) {
	 echo "<img src=\"/img/smajlik1.png\" style=\"height: 100px;\">";
 }
 else {
	 echo "<img src=\"/img/smajlik2.png\" style=\"height: 100px;\">";
 }
 echo "<br>";
 echo $hodina . ":" . $minuta . ":" . $sekunda;
?>

použité příkazy: if, date