sbírka příkladů

aneb příkazy pro větvení a cyklus v jazyce PHP v praxi

gymnázium
karviná

Řada čísel končící 10

zadání

Generujte a vypisujte náhodná čísla z intervalu 1 - 20 dokud se nevygeneruje číslo 10, vypište ho a řadu nepokračujte.

zobrazení

6 18 16 19 12 16 3 12 7 16 7 8 1 20 9 2 6 7 12 18 16 10

řešení

V příkazu cyklu si pro proměnnou $i vygenerujeme náhodné číslo z intervalu pomocí funkce rand(), místo pro podmínku necháme prázdné a po jeho vykonání se proměnná znovu náhodně vygeneruje. V cyklu proměnnou vypíšeme a pomocí podmínky zjistíme, zda se její hodnota rovná číslu 10, pokud ano, cyklus ukončíme příkazem break.

<?php
  for ($i = rand(1, 20); ;$i = rand(1, 20)) {
	echo $i . " ";
	if ($i == 10) {
	  break;
	}
  }
?>

použité příkazy: if, for, rand, break