sbírka příkladů

aneb příkazy pro větvení a cyklus v jazyce PHP v praxi

gymnázium
karviná

Řada bez čísla 10

zadání

Vygenerujte 30 náhodných čísel z intervalu 1 - 20, ale vypište jen ta, která se nerovnají 10.

zobrazení

13 13 15 5 13 18 2 3 15 17 11 12 16 3 17 12 20 4 17 19 5 13 17 8 4 16 17 19

řešení

Pomocí cyklu for() vygenerujeme 30 náhodných čísel tak, že vevnitř vytvoříme proměnnou $cislo s náhodnou hodnotou z intervalu získanou pomocí funkce rand(). Následuje větvení. Pokud se $cislo rovná 10, pomocí příkazu continue ukončíme aktuální průchod cyklem a pokračujeme dalším, pokud ne, číslo vypíšeme.

<?php					
  for ($i = 0; $i < 30; $i++) {
	$cislo = rand(1, 20);
	if ($cislo == 10) {
	  continue;
	}
	else {
	  echo $cislo . " ";
	}
  }
?>

použité příkazy: if, for, rand, continue