sbírka příkladů

aneb příkazy pro větvení a cyklus v jazyce PHP v praxi

gymnázium
karviná

Řada bez čísla 10

zadání

Vygenerujte 30 náhodných čísel z intervalu 1 - 20, ale vypište jen ta, která se nerovnají 10.

zobrazení

20 5 14 18 20 19 5 12 4 20 3 13 1 20 12 3 15 7 17 1 4 18 19 7 8 6 7 17 4 13

řešení

Pomocí cyklu for() vygenerujeme 30 náhodných čísel tak, že vevnitř vytvoříme proměnnou $cislo s náhodnou hodnotou z intervalu získanou pomocí funkce rand(). Následuje větvení. Pokud se $cislo rovná 10, pomocí příkazu continue ukončíme aktuální průchod cyklem a pokračujeme dalším, pokud ne, číslo vypíšeme.

<?php					
  for ($i = 0; $i < 30; $i++) {
	$cislo = rand(1, 20);
	if ($cislo == 10) {
	  continue;
	}
	else {
	  echo $cislo . " ";
	}
  }
?>

použité příkazy: if, for, rand, continue