sbírka příkladů

aneb příkazy pro větvení a cyklus v jazyce PHP v praxi

gymnázium
karviná

Řada bez čísla 10

zadání

Vygenerujte 30 náhodných čísel z intervalu 1 - 20, ale vypište jen ta, která se nerovnají 10.

zobrazení

11 20 1 12 1 6 15 1 19 7 1 5 18 9 1 11 1 12 17 8 20 9 19 16 9 7 5 7 1

řešení

Pomocí cyklu for() vygenerujeme 30 náhodných čísel tak, že vevnitř vytvoříme proměnnou $cislo s náhodnou hodnotou z intervalu získanou pomocí funkce rand(). Následuje větvení. Pokud se $cislo rovná 10, pomocí příkazu continue ukončíme aktuální průchod cyklem a pokračujeme dalším, pokud ne, číslo vypíšeme.

<?php					
  for ($i = 0; $i < 30; $i++) {
	$cislo = rand(1, 20);
	if ($cislo == 10) {
	  continue;
	}
	else {
	  echo $cislo . " ";
	}
  }
?>

použité příkazy: if, for, rand, continue