sbírka příkladů

aneb příkazy pro větvení a cyklus v jazyce PHP v praxi

gymnázium
karviná

Šachovnice

zadání

Vytvořte šachovnici 8x8 polí.

zobrazení

řešení

Příkazem cyklu vypíšeme osm řádků . Do řádku v tomto cyklu vnoříme cyklus pro vytvoření osmi jednotlivých polí řádku. Zjistíme, zda je součet pořadí řádku a sloupce ($celkem) sudý, nebo lichý, podle toho vypíšeme černou nebo bílou buňku.

<?php
  echo "<table cellspacing=\"0px\" cellpadding=\"0px\" border=\"1px\">";
  for ($radek = 1; $radek <= 8; $radek++) {
	echo "<tr>";
	for ($sloupec = 1; $sloupec <= 8; $sloupec++) {
	  $celkem = $radek + $sloupec;
	  if ($celkem % 2 == 0) {
		echo "<td style=\"height: 25px; width: 25px; background-color: #0073b4\"></td>";
	  }
	  else {
		  echo "<td style=\"height: 25px; width: 25px; background-color: white\"></td>";
	  }
	}
	echo "</tr>";
  }
  echo "</table>";
?>

použité příkazy: if, for